Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.kbka.org honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá az www.kbka.org látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybevevő) által,

Szolgáltató neve: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
Adószáma: 18869891-2-41
Elektronikus levelezési címe: kapcsolat@kbka.org/kekbolygo
Telefonszáma: 06-1-610-5535

 

Tárhely szolgáltatója: Rackhost Zrt.
Székhelye: 6722 Szeged Tisza Lajos körút 41.
Cégjegyzékszáma: 06-10-000489
Adószáma: 25333572-2-06
Honlap: https://www.rackhost.hu/
Elektronikus levelezési címe: info@rackhost.hu
Telefonszáma: +36 1 445 1200

mint adatvédelmi felelős, továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

A Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseinek a figyelembevételével készült.

Fenti elérhetőségek bármelyikén további tájékoztatás kérhető, illetve elérhető. A partnerek adatainak védelme, és az adatkezelés minősége érdekében alkalmanként megkövetelhetjük a megkereső fél beazonosíthatóságát, így ennek hiányában a mérlegelésünktől függően legfeljebb általános tájékoztatót nyújtunk. Célszerű tehát a partnereinknek megkeresését postai úton, hivatalos formában megtenni saját személyes adatait közvetlenül érintő ügyek tárgyában.

1. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Tevékenységünk hatékonyságának növelése érdekében partneri hozzájárulást igénylő adatkezelést is végzünk az alábbi esetben, illetve cél érdekében.

Tájékoztatók, hírlevelek: az információk tevékenységünkről a lehető legrövidebb úton jutnak el partnereinkhez, amely lehetővé teszi tájékozódásukat. Mindezekhez partnereink e-mail címének, mint személyes adatainak kezelése szükséges a részünkről, mivel a hírlevelek, tájékoztatók eljuttatása rövid úton ezen a módon lehetséges.

Mindezen szolgáltatásainkat kizárólag partnereink kifejezett, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával, fenti tájékoztatás szerint végezzük. Ezekről a lemondás bármikor megadható, melyet egyszerű módon teszünk lehetővé minden további következmény nélkül.

Az adatkezelő az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követően további 66 hónapig kezelhetik az érintettek személyes adatait azon jogos érdekük érvényesítése érdekében, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás, az adatkezelés egyéb körülményei, valamint a felek által megtett nyilatkozatok bizonyíthatók legyenek. Amennyiben ezen időtartam alatt az érintett személyes adatait érintő bírósági vagy hatósági eljárás indul, illetve jogvita merül fel, úgy a jogos érdek érvényesítése jogalapon történő adatkezelés időtartama meghosszabbodik ezen eljárás, illetve jogvita jogerős, végleges lezárását követő 66 hatvanhat hónapig.