Megyei Jogú Városok koordinált fejlesztési programja

Magyarország 23 megyei jogú városa 2018-ban csatlakozott az Under 2 kezdeményezéshez, és arra tettek közösen vállalást, hogy az 1990-es értékekhez képest 2050-re 80%-kal csökkentik az ÜHG kibocsátását.

Magyarország azon kevés országok közé tartozik – nem csak Közép- és Kelet-Európában, hanem világszinten is -, amely 1990 óta úgy tudott jelentős gazdasági növekedést és általános életszínvonal-emelkedést elérni, hogy közben a kibocsátása jelentősen csökkent.

Ez részben a szocialista nagyipar bezárásának, részben annak köszönhető, hogy a jelentős hozzáadott értékkel bíró munka aránya hazánkban nagymértékben emelkedett.

Az Alapítvány azzal a céllal dolgozta ki a Megyei jogú városok koordinált klímavédelmi fejlesztési programját, hogy feltárja, az egyes városok hol tartanak (az 1990-2050 közötti időszakra vonatkozó) 80%-os kibocsátás-csökkentési vállalás elérésében és ezzel támogassa összehangolt stratégiák léétrejöttét az országnagyvárosaiban.

A megismert adatok alapján a városoknak a projekt keretében külön szektoronként is bemutattuk az ÜHG kibocsátás csökkentés terén elért eredményeiket, valamint városonként testreszabott intézkedéseket ajánlottunk a 80%-os csökkentési célérték eléréséhez.

A megyei jogú városok számára a 2050-ig tartó időszakban megvalósítani javasolt fejlesztési irányokat két részre oszthatjuk: általános, valamennyi MJV esetén érvényes, illetve az egyes MJV-k számára egyedileg javasolt ajánlásokra.

Javaslatok születtek többek között a területfelhasználás, energetika, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, szabályozás és forrásmenedzsment, valamint a szemléletformálás területéről is.

Az elvégzett számítások és tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy az egyes városok nagyon eltérő adottságokkal és lehetőségekkel bírnak az ÜHG kibocsátás-csökkentési cél eléréséhez és az éghajlatváltozás helyi hatásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz. Az adatlapok település szintű ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek a 2050-es célok meghatározásához és eléréséhez nyújtanak segítséget. Minden egyes városra vonatkozóan készült egy települési adatlap, amely bemutatja az egyes települések klímavédelmi tevékenységét, az eddig elért eredményeket, valamint javaslatot fogalmaz meg az Under2 felé vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

A projekt fő célja, hogy a jövőben összehangolt és egységes szerkezetű klímavédelmi stratégiák készüljenek, illetve a pontos helyzetfelméréssel és a városspecifikus ajánlások segítségével támogassa a városokat céljaik elérésében. A munka eredményeként elmondható, hogy a következő 30 évben megtakarítandó ÜHG- kibocsátás összege — az eddig elért megtakarítások és a tervezett intézkedések alapján — egyik város esetében sem teljesíthetetlen.