Gyakran ismételt kérdések

Általános kérdések

Hol lehet jelentkezni a pályázatokra?

A palyazat.kbka.org oldalon keresztül elérhető pályázati rendszeren keresztül. fogadjuk a pályázatokat.

A korábbi pályázati időszakokban megszokott elektronikus levélben való jelentkezés továbbra is lehetséges?

Nem, 2021 őszétől minden ösztöndíj és gyakornoki programunkra való jelentkezést a pályázati rendszeren keresztül kötelező benyújtani.

A központi költségvetési forrásból származó (pl. állami) ösztöndíjról is nyilatkoznom kell a pályázás során?

Igen, amennyiben nem önköltséges képzésben vesz részt a pályázó, úgy az azt finanszírozó ösztöndíjról nyilatkozni kell.

Továbbá, a korábbi és a jelenlegi tanulmányi, mobilitási és szociális ösztöndíjakról is szükséges nyilatkozni.

Ezek közé tartozó ösztöndíj például, de nem kizárólag az magyar állami ösztöndíj, az Erasmus, a BURSA és az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP).

Arról, hogy központi költségvetési forrásból származik e az ösztöndíj, az az ösztöndíjat nyújtó szervezetnél lehet tájékozódni.

Elnyertem az Alapítvány egyik ösztöndíját a tanulmányaim támogatására. Ezzel egyidőben más központi költségvetési forrásból származó ösztöndíjat is nyertem. Megtarthatom az összes ösztöndíjat?

Jellemzően – az állami vagy alapítványi ösztöndíjjak kivételével, amelyek térítésmentessé teszik a tandíjat a hazai felsőoktatási intézményekben-, a pályázónak le kell mondania a valamelyik elnyert ösztöndíjról abban az esetben is, ha más kutatási téma. Például, az ÚNKP és az Alapítvány tanulmányi ösztöndíjai között is választani kell.

Nem vagyok a pályázati kiírásnak megfelelő jogosultsági körben, mert nem vagyok megadott hallgatói jogviszonyban, képzési szinten, képzési munkarendben és/vagy nem a megadott szakterületen szereztem képesítést, de érdekel valamelyik program. Jelentkezhetek?

Nem jogosult pályázni olyan személy, aki nem felel meg a pályázati kiírásban megadott pályázati feltételeknek. Arra sincsen lehetőség, hogy más formában vagy jogviszonyban csatlakozzon az adott programhoz.

Javasolt követni az ösztöndíj és gyakornoki programjainkat és olyan pályázati kiírásra jelentkezni, amelyre jogosult pályázni az érdeklődő. A programjaink az alap és mesterképzésen át a PhD-vel még nem rendelkező fiatal szakembereknek, valamint frissdiplomásoknak is nyújt támogatást. További információ a pályázásra jogosultak köréről az egyes programok pályázati kiírásaiban található.

Felsőoktatási szakképzésben (2 éves képzés) veszek részt. Jelentkezhetek?

Nem, a tanulmányi ösztöndíjak és a szakmai gyakorlatok alapképzés (BA és BSc), mesterképzés (MA és MSc), doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók, valamint frissdiplomások számára elérhetők pályázati kiírástól függően.

Szüneteltethetők vagy feloszthatók a gyakornoki és az ösztöndíjprogramok időszakai?

Nem, egyik ösztöndíj vagy gyakornoki programunk sem szüneteltethető vagy felosztható kikéve vis maior eseteket.

Szüneteltethetők vagy feloszthatók a gyakornoki és az ösztöndíjprogramok időszakai?

Nem, egyik ösztöndíj vagy gyakornoki programunk sem szüneteltethető vagy felosztható kikéve vis maior eseteket.

A gyakornoki és az ösztöndíjprogramok jelenléti vagy távoktatásban, illetve távmunkában történnek?

Az ösztöndíjaknál a jelenléti oktatás és kutatási tevékenység zajlik. A szakmai gyakorlat esetében is jelenléti munkavégzés történik. Ettől csak vis maior esetében az Alapítvány engedélyével lehet eltérni.

Mi az elháríthatatlan külső ok (vis maior)?

A Vis maior természeti vagy emberi eredetű olyan “ellenállhatatlan erő”, amely az emberek számára elérhető eszközökkel nem hárítható el. Vis maior alatt olyan előre nem látható körülményeket kell érteni, melyek a pályázat kiírásának vagy támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak és a felek érdekkörén kívül álló események körébe tartozik (pl. kormányintézkedés, sztrájk, háború vagy forradalom, járvány). Ide esik az az eset, amennyiben esetleges egészségügyi járványhelyzet és / vagy ennek következtében hozott jogalkotói, bírósági, hatósági rendelkezés okán az ösztöndíjas szerződésben rögzített tevékenységének ellátása nem lehetséges.

Amennyiben a Támogató egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az ösztöndíjas köteles tovább teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges és köteles megkeresnie minden olyan észszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol.

Jelentkezhetek a pályázati kiírásban megszabott pályáztatási időszakon kívül?

Ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az Alapítvány https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/osztondij-es-gyakornoki-programok/oldalán a konkrét program, amely iránt a Pályázó érdeklődik meghosszabbított határidővel szerepel.

Mielőtt elindul és miután lezárul a pályáztatás, nem lehetséges érvényes pályázatot benyújtani. Erről a https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/osztondij-es-gyakornoki-programok/ oldalán lehet tájékozódni.

Kérhetem más személy nevére szóló bankszámlaszámra az ösztöndíjat?

Nem, kizárólag a pályázati nyertes bankszámlaszámára utalja az Alapítvány az a megítélt összeget.

A leckekönyvben vagy súlyozott átlag igazolásán minek kell szerepelnie?

A leckekönyvben minden esetben szerepelnie kell a pályázó nevének és hallgatói azonosítójának PDF formátumban. Az egyes pályázati kiírások tartalmazzák, hogy mely esetekben milyen tanulmányi információt kell igazolni (pl. lezárt félévek, átlaga súlyozott átlag). Név és azonosító nélküli, valamint szerkeszthető formátumú dokumentum nem elfogadható.

Nem találok publikációs listához űrlapot. Mi a teendő?

A publikációs listához nincs űrlap, mivel elég egy egyszerű lista a pályázó által megírt szakmai publikációkról és segíti a szakmai elbírálást. Amennyiben ez elérhető, állandó linket is írja be a listába.

Első féléves Phd Hallgató vagyok, még nincs publikációs listám. Pályázhatok?

Igen, bármely félévet teljesítő PhD hallgatók pályázhatnak, akik, ha megnyerik a pályázatot az ösztöndíjas időszak alatt is rendelkeznek majd hallgatói jogviszonnyal. Az a hallgató is pályázhat, akiknek még nincs saját publikációja.

A Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre és a Kutatási munka ösztöndíjhoz kell rendelkeznem hallgatói jogviszonnyal a pályázáskor és abban az esetben is, ha megnyerem a pályázatot?

A Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre Chile esetében biztosítja ezt a jogviszony a fogadó intézménynél, a Kutatási munka ösztöndíjnál és a Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre Svédország esetében ezt a nyertes pályázó felelőssége biztosítani.

Az ösztöndíjakra csak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező PhD hallgatók pályázhatnak.

A Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre, a Művészeti kutatói ösztöndíjra, a Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet Ösztöndíjprogramra vagy külföldön végzendő a Kutatási munka ösztöndíjra jelentkezem. Mikor tudok elindulni külföldre?

A Nemzetközi Ösztöndíjak, Művészeti kutatói ösztöndíj és a Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet Ösztöndíjprogram esetében támogatási időszakon belül, legkésőbb a szakmai program indulására már köteles kiérkeznie a célországba a nyertes pályázónak. Ezek időpontjairól a Pályázati Kiírásokban tájékozódhat. A pontos naptári nap a pályázó által leszervezett utazáson múlik.

A Kutatási munka ösztöndíjban a nyertes pályázó projekttervében meghatározott dátumok az irányadóak a külföldi szakmai utak indulási és érkezési naptári napjaival kapcsolatban.

Mi a különbség a felelősségvállalási nyilatkozat és a nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás között?

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati kiírás valamennyi törvényi feltételeinek megfelel és hiteles adatokat közöl a pályázatában.

A nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulással a nyertes pályázó vállalja, hogy a későbbi publikálás, tudományos megszólalás részeként, minden lehetséges alkalommal publikusan megemlíti, hogy a Támogató támogatásával valósult meg a kutatómunkája. Azt is vállalja, hogy a Támogató videó és szöveges riportot készíthet vele az ösztöndíj programmal kapcsolatban és amennyiben a Támogató ezt kéri, szerepel majd az Évkönyvében és a honlapján névvel, szöveggel a támogatás mértékével és arcképes fotóval.

A felelősségvállalási nyilatkozatot minden pályázó, míg a nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulást csak a nyertes pályázók írják alá.

Milyen munkarendben végezhetőek az ösztöndíjas és gyakornoki programok?

A hazai és a külföldi gyakornoki programok és a Nemzetközi Ösztöndíjak minden esetben a magyar Munka Törvénykönyve szerinti nappali munkarend szerződés szerinti heti munkaórákban végzendő akár hazánkban, akár külföldön végzi tevékenységét a nyertes pályázó.

A Kutatási munka Művészeti kutatói ösztöndíj, a Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet Ösztöndíjprogram és a Fontus ösztöndíjnál nincs megkötött munkarend. Ezekben az esetekben, a nyertes pályázó az idejét önmaga osztja be, köteles elvégezni a pályázati kiírásban előírt szakmai feladatait az ösztöndíjas időszak végére.

Mennyi szabadság jár, illetve jogosult vagyok e szabadságra?

A hazai és a külföldi gyakornoki programok és a Nemzetközi Ösztöndíjak minden esetben a magyar Munka Törvénykönyve szerinti szabadnapok járnak akár hazánkban, akár külföldön végzi tevékenységét a nyertes pályázó.

A Kutatási munka és a Fontus ösztöndíjnál nincs megkötött munkarend, a szabadnapok kapcsán magyar Munka Törvénykönyve az irányadó.

A pályázati rendszerben a www.magyarország.hu ügyfélkapus vagy az ügyfélkapu nélküli regisztrációt válasszam?

Amennyiben a pályázónak van ügyfélkapuja, úgy a jelentkezés során kevesebb adatot kell kitöltenie és kisebb az esetleges hibás adatbevitel esélye. A pályázati rendszerben az ügyfélkapu használata később is egyszerűbbé teszi a munkafolyamatokat a pályázók számára.

További információ az ügyfélkapuról ezen a linken található.

Jelentkezhet-e külföldi állampolgár az ösztöndíj és gyakornoki programokra?

Igen, ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • Magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával rendelkezik a pályázó.
 • Magyarországi adóazonosító jellel rendelkezik a pályázó.
 • Szóban és írásban legalább C 1 szinten tud magyar nyelven, és ha releváns az adott ösztöndíj és gyakornoki program által megkövetelt nyelven és szinten.
 • Önállóan képes a pályázatot, a szakmai munkát és a záró beszámolót készíteni magyarul és az ösztöndíj és gyakornoki program által megkövetelt nyelven és szinten.
 • A pályázó ismeri és önállóan alkalmazni tudja a szükséges szaknyelvet(ket).
 • A nyelvtudás(ok) ellenőrzésének jogát az Alapítvány fenntartja.

Művészeti ösztöndíj

Milyen témában lehet pályázni?

A pályázati kiírás alapján folyamatban lévő művészeti képzésben (irodalom, iparművészet, képzőművészet, építészet, táncművészet, színházművészet) részt vevő által az alábbi témákat érintően nyújtható be, természetvédelem, klímaváltozás, fenntarthatóság témájához kapcsolódó művészeti képzési témában lehet pályázni.

Mit jelent a befogadó levél? Több szakmai program keretében több kell belőle? Minden esetben szükséges?

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó amennyiben az ösztöndíjat elnyeri, valóban részt tud venni a szakmai programban.

Befogadó levél szükséges amennyiben egyetemen vagy művészeti intézményben történő tevékenység esetén. (magyar intézménytől magyar, külföldi intézménytől angol nyelven). Annyi befogadó levél szükséges, amennyi szakmai program valósul meg egyetemen vagy kutatási intézményben.

Konferencián való részvétel esetén befogadó levél nem szükséges, de követni kell az előadóként és résztvevőként követendő előírásokat.

Konferencián való részvétel mind előadó esetén: az elküldött absztrakt és annak visszaigazolása és a kapcsolódó pályázó által megírt publikáció, a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ.

Konferencián való részvétel mind résztvevő esetén: a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ (letöltött PDF vagy képernyőkép)

A befogadó levél akkor sem szükséges, ha a pályázó annál az hazai oktatási intézménynél kívánja felhasználni a megpályázott összeget, amellyel a pályázási és az ösztöndíjas időszak alatt is hallgatói jogviszonyban áll.

Meg lehet e hosszabbítani az ösztöndíjas időszakot két félévre vagy nyárra, mert olyan szakmai programokon venne részt, amelyek együtt nem férnek bele a pályázati kiírásban szereplő időszakokba?

Nem, ebben az esetben is csak egy ösztöndíjas időszakot választhat, ami sem kezdhet hamarabb, se nem nyújthat a végdátumon túli időszakra. Kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt egyik időszakban használhatja fel az ösztöndíjat.

A programterv 5. pontjában a szakmai program keretében megvalósult eredmény mit jelent? Amit eddig elért a pályázó vagy ami majd megvalósul?

Arra vonatkozik, ami megvalósul abban az 5 hónapban, aminek kapcsán kapja az ösztöndíjas a támogatást, tehát ami megvalósul.

Hogyan válik ketté, hogy valaki a havi ösztöndíjra, vagy az egyszeri kutatási támogatásra is pályázik?

A 2.1 pontban szereplő havi illetményt a pályázati nyertes automatikusan elnyeri a pályázat részeként megkapja erről nem is kell pénzügyi elszámolót benyújtania.

A 2.2 pontban szereplő egyszeri kutatási támogatásra- amennyiben a pályázó ezt igényelni szeretné- külön költségvetést kell benyújtani, ami abban a pontban meghatározott maximum összegig terjedhet. Erről záró pénzügyi beszámolót kell benyújtani. Amennyiben nem nyújt be költségvetést, automatikusan csak a 2.1 pontban szereplő illetményre pályázik.

A 2.1 és a 2.2 pontokban szereplő ösztöndíjelemekről szakmai beszámolót kell benyújtani.

A Fogadó szerv adminisztrációs költsége elszámolható?

Igen. Amennyiben csoportos tevékenység igazolni kell az egyénre vonatkozó részt, de lehetőleg számlázzák ki külön.

A fogadó intézmény befogadó levelét készíti elő. Mit kell írni mit a tuition/administration fee (tandíj/ adminisztrációs díj) részbe?

Azt a bruttó összeget, amivel a fogadó intézménnyel megegyeznek. Ezt a pályázó felelőssége tisztázni.

Amennyiben érinti például a lakhatást és a programok költségét, tehát ezek biztosításáért adminisztrációs költséget számol fel a fogadó intézmény akkor azt külön fel kell tüntetni minél részletesebben a költségvetésben és később az elszámolásban.

Konferenciára megyek. Ha még nincs végleges program, akkor megfelel a program vázlata?

Igen, a pályázáskor elérhető információk a programról megfelelnek.

Mentorálási díj alatt pontosan mit értenek? Fizethető a program témavezetője, vagy külső konzulens részére is? Milyen formában történhet ez? Megfelelő, ha a hallgató köt szerződést a mentorral vagy a fogadó intézménnyel és munkabérként vagy bérkiegészítésként fizeti ezt ki? Milyen formában fogadható ez el?

Ezt minden pályázati nyertesnek magának kell elintéznie, mivel sok különböző eset lehet, hazánkban és külföldön eltérő lehet a preferált megoldás. Szerződés, vagy megrendelés és számla ellenében. Ha nem számlaképes a mentor, akkor keressen egy olyan mentort, aki tud számlát adni.

Fizethető a PhD témavezetője vagy a külső konzulens részére is, amennyiben számlaképesek.

Tárgyi eszköz és fogyó eszköz beszerzés elszámolható e a pályázaton belül az egyszeri támogatás keretére?

Tárgyi eszköz és fogyó eszköz beszerzés nem elszámolható. A Pályázati Kiírás 2.2.1 Az egyszeri művészeti támogatás felhasználhatósági köre pont tartalmaz bővebb információt az elszámolható tételekről.

Az utazás vagy a szállás költsége a pályázási időszakban alacsonyabb volt, mint amikor értesítést kaptam az ösztöndíj elnyeréséről. Kérhetem az ösztöndíj összegének megemelését?

Első lépésben meg kell vizsgálnia a nyertes pályázónak, hogy más szolgáltatónál van e olcsóbb opció. Amennyiben nem talál jobb árat, nézze meg, hogy a költségvetésében az elemek között át lehet e csoportosítani elegendő forrást és ha ez megoldja a problémát akkor kérje az Alapítvány írásbeli engedélyét.

Amennyiben egyik sem megoldás, akkor foglalás előtt az Alapítvány írásbeli engedélyét kell kérnie a módosításra. A pályázati rendszeren keresztül írja meg az indoklását és csatolja (a lehetőleg három darab) legalacsonyabb árú elérhető szolgáltatást igazoló képernyőképet. Ilyen lehet az alternatív szállások listája vagy a repülős utak listája, amelyben fel vannak tüntetve az árak.

Az Alapítvány az ilyen jellegű kérelmek elutasításának jogát fenntartja.

A lakhelytől eltérő helyszínen történő szakmai program kezdetéhez képest mennyivel korábban utazhatok ki és mennyi ideig maradhatok annak vége után?

Amennyiben a teljes ösztöndíjas időszakot megszakítások nélkül egy, a lakhelytől eltérő helyszínen tölti a nyertes pályázó úgy, legfeljebb 7 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 7 naptári napig maradhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan.

Amennyiben nem a teljes ösztöndíjas időszakot tölti a nyertes pályázó külföldön, vagy több utazásra megy, úgy legfeljebb 2 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 2 naptári napig maradhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan. Ettől az Alapítvány csak akkor tud eltérni, ha nyertes pályázó igazolni tudja, hogy nem lehetséges ésszerű keretek között a programot megelőző vagy aznapi naptári napon vagy a program utolsó napján vagy az azt követő naptári napon a célország és Magyarország között utazni. Ilyen helyzet lehet például, ha egyenes vagy a minimális átszállással járó repülőjárat(ok) nincsen(ek) a szükséges napokon, mert nincsen(ek) mindennap, vagy már nem volt foglalható hely -a nyertes pályázó igazolhatóan gondos és időszerű eljárása ellenére sem- és az alternatívák jóval költségesebbek és időigényesebbek lennének. Az ilyen eseteket a pályázó mihamarabb, már a pályázatban köteles az Alapítványt írásban értesíteni, de legkésőbb a kiutazás előtt amennyiben elnyeri az ösztöndíjat. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás fényében döntsön az ilyen módon igazolatlan napok elszámolhatóságáról.

Ezért javasoljuk, hogy ilyen esetben olyan képernyőképet csatoljon, amin tisztán látszik a lekérdezés dátuma.

Kutatási munka ösztöndíj

Milyen témában lehet pályázni?

A pályázati kiíráshoz tartozó képzési területek listáján megjelölt szakterületeken belül, vízvédelemmel vagy más természetvédelemmel, klímaváltozással, fenntarthatósággal, zöld innovációval kapcsolatos témában lehet pályázni.

Mit jelent a befogadó levél? Több szakmai program keretében több kell belőle? Minden esetben szükséges?

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó amennyiben az ösztöndíjat elnyeri, valóban részt tud venni a szakmai programban.

Befogadó levél szükséges amennyiben egyetemen vagy kutatási intézményben történő tevékenység esetén magyar intézménytől magyar, külföldi intézménytől angol nyelven). Annyi befogadó levél szükséges, amennyi szakmai program valósul meg egyetemen vagy kutatási intézményben.

Konferencián való részvétel esetén befogadó levél nem szükséges, de követni kell az előadóként és résztvevőként követendő előírásokat.

Konferencián való részvétel mind előadó esetén: az elküldött absztrakt és annak visszaigazolása és a kapcsolódó pályázó által megírt publikáció, a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ.

Konferencián való részvétel mind résztvevő esetén: a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ (letöltött PDF vagy képernyőkép)

A befogadó levél akkor sem szükséges, ha a pályázó annál az hazai oktatási intézménynél kívánja felhasználni a megpályázott összeget, amellyel a pályázási és az ösztöndíjas időszak alatt is hallgatói jogviszonyban áll.

Meg lehet e hosszabbítani az ösztöndíjas időszakot két félévre vagy nyárra, mert olyan szakmai programokon venne részt, amelyek együtt nem férnek bele a pályázati kiírásban szereplő időszakokba?

Nem, ebben az esetben is csak egy ösztöndíjas időszakot választhat, ami nem kezdődhet hamarabb és nem húzódhat a végdátumon túli időszakra. Kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt egyik időszakban használhatja fel az ösztöndíjat.

A munkatervben az 5. pont Kutatócsoport keretében megvalósult kutatás jellemzői mire vonatkozik? Amit eddig készített a pályázó? Vagy ami majd megvalósul?

Arra vonatkozik, ami megvalósul abban az 5 hónapban, aminek kapcsán kapja az ösztöndíjas a támogatást.

Hogyan válik ketté, hogy valaki a havi ösztöndíjra, vagy az egyszeri kutatási támogatásra is pályázik?

A 2.1 pontban szereplő havi illetményt a pályázati nyertes automatikusan elnyeri a pályázat részeként megkapja erről nem is kell pénzügyi beszámolót benyújtania.

A 2.2 pontban szereplő egyszeri kutatási támogatásra- amennyiben a pályázó ezt igényelni szeretné- külön költségvetést kell benyújtani, ami abban a pontban meghatározott maximum összegig terjedhet. Erről záró pénzügyi beszámolót kell benyújtani. Amennyiben nem nyújt be költségvetést, automatikusan csak a 2.1 pontban szereplő illetményre pályázik.

A 2.1 és a 2.2 pontokban szereplő ösztöndíjelemekről szakmai beszámolót kell benyújtani.

Az Fogadó szerv adminisztrációs költsége elszámolható?

Igen. Amennyiben csoportos tevekénység igazolni kell az egyénre vonatkozó részt, de lehetőleg számlázzák ki külön.

A fogadó intézmény befogadó levelét készíti elő. Mit kell írni a tuition/administration fee (tandíj/ adminisztrációs díj) részbe?

Azt a bruttó összeget, amivel a fogadó intézménnyel megegyeznek. Ezt a pályázó felelőssége tisztázni.

Amennyiben érinti például a lakhatást és a programok költségét, tehát ezek biztosításáért adminisztrációs költséget számol fel a fogadó intézmény akkor azt külön fel kell tüntetni minél részletesebben a költségvetésben és később az elszámolásban.

Konferenciára megyek. Ha még nincs végleges program, akkor megfelel a program vázlata?

Igen, a pályázáskor elérhető információk a programról megfelelnek.

Mentorálási díj alatt pontosan mit értenek? Fizethető a PhD témavezetője, vagy külső konzulens részére is? Milyen formában történhet ez? Megfelelő, ha a PhD hallgató köt szerződést a mentorral vagy a fogadó intézménnyel és munkabérként vagy bérkiegészítésként fizeti ezt ki? Milyen formában fogadható ez el?

Ezt minden pályázati nyertesnek magának kell elintéznie, mivel sok különböző eset lehet, hazánkban és külföldön eltérő lehet a preferált megoldás. Szerződés, vagy megrendelés és számla ellenében. Ha nem számlaképes a mentor, akkor keressen egy olyan mentort, aki tud számlát adni.

Fizethető a PhD témavezetője vagy a külső konzulens részére is, amennyiben számlaképesek.

Az utazás vagy a szállás költsége a pályázási időszakban alacsonyabb volt, mint amikor értesítést kaptam az ösztöndíj elnyeréséről. Kérhetem az ösztöndíj összegének megemelését?

Első lépésben meg kell vizsgálnia a nyertes pályázónak, hogy más szolgáltatónál van e olcsóbb opció. Amennyiben nem talál jobb árat, nézze meg, hogy a költségvetésében az elemek között át lehet e csoportosítani elegendő forrást és ha ez megoldja a problémát akkor kérje az Alapítvány írásbeli engedélyét.

Amennyiben egyik sem megoldás, akkor foglalás előtt az Alapítvány írásbeli engedélyét kell kérnie a módosításra. A pályázati rendszeren keresztül írja meg az indoklását és csatolja (a lehetőleg három darab) legalacsonyabb árú elérhető szolgáltatást igazoló képernyőképet. Ilyen lehet az alternatív szállások listája vagy a repülős utak listája, amelyben fel vannak tüntetve az árak.

Az Alapítvány az ilyen jellegű kérelmek elutasításának jogát fenntartja.

A lakhelytől eltérő helyszínen történő szakmai program kezdetéhez képest mennyivel korábban utazhatok ki és mennyi ideig maradhatok annak vége után?

Amennyiben a teljes ösztöndíjas időszakot megszakítások nélkül egy, a lakhelytől eltérő helyszínen tölti a nyertes pályázó úgy, legfeljebb 7 naptári nappal hamarabb utazhat ki mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 7 naptári napig maradhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan.

Amennyiben nem a teljes ösztöndíjas időszakot tölti a nyertes pályázó külföldön, vagy több utazásra megy, úgy legfeljebb 2 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 2 naptári napig maradhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan. Ettől az Alapítvány csak akkor tud eltérni, ha nyertes pályázó igazolni tudja, hogy nem lehetséges ésszerű keretek között a programot megelőző vagy aznapi naptári napon vagy a program utolsó napján vagy az azt követő naptári napon a célország és Magyarország között utazni. Ilyen helyzet lehet például, ha egyenes vagy a minimális átszállással járó repülőjárat(ok) nincsen(ek) a szükséges napokon, mert nincsen(ek) mindennap, vagy már nem volt foglalható hely -a nyertes pályázó igazolhatóan gondos és időszerű eljárása ellenére sem- és az alternatívák jóval költségesebbek és időigényesebbek lennének. Az ilyen eseteket a pályázó mihamarabb, már a pályázatban köteles az Alapítványt írásban értesíteni, de legkésőbb a kiutazás előtt amennyiben elnyeri az ösztöndíjat. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás fényében döntsön az ilyen módon igazolatlan napok elszámolhatóságáról.

Ezért javasoljuk, hogy ilyen esetben olyan képernyőképet csatoljon, amin tisztán látszik a lekérdezés dátuma.

Nemzetközi ösztöndíj külföldi kutatási helyekre

Milyen esetben kell befogadó levéllel rendelkeznem?

Amennyiben a Svédország esetében megpályázható pályázati kiírásra jelentkezik, akkor befogadó levelet vagy doktori helyre való pályázás dokumentumait (angol és magyar nyelven) és ennek a befogadását igazoló fogadó felsőoktatási intézményi igazolását (angol és magyar nyelven) kell benyújtani a pályázati kiírásban szereplő egyetemek egyikétől.

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó igazolja -amennyiben az ösztöndíjat elnyeri- valóban részt tud venni az egyetemen végzett szakmai programban. A pályáztatási időszak után hiánypótolható, de a szerződéskötés és az ösztöndíj folyósításásnak előfeltétele a pályázati kiírásban leírt határidők szerint.

Amennyiben a Chile esetében megpályázható pályázati kiírásra jelentkezik, akkor befogadó levéllel nem kell rendelkeznie, mert az egyetem képviselője részt vesz a döntéshozó grémium elbírálási folyamatában és az intézmény az Alapítvánnyal együttműködési megállapodásban vállalja a nyertes pályázó fogadását.

Meg lehet e hosszabbítani az ösztöndíjas időszakot két félévre vagy nyárra, mert olyan szakmai programokon venne részt, amelyek együtt nem férnek bele a pályázati kiírásban szereplő időszakokba?

Nem, ebben az esetben is csak egy ösztöndíjas időszakot választhat, ami nem kezdődhet hamarabb és nem nyúlhat a végső dátumon túli időszakra. Kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt egyik támogatási időszakban használhatja fel az ösztöndíjat.

MATHIAS CORVINUS ÉS KLÍMAPOLTIKAI INTÉZET ÖSZTÖNDÍJ

Csak a Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet Egyetemi Programjában résztvevők jogosultak pályázni az ösztöndíjra?

Igen ez a program az Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet együttműködésének része. Ezen kizárólag az igazoltan a Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet Egyetemi Programjában résztvevők jogosultak pályázni, amennyiben megfelelnek minden feltételnek.

Igazolni kell a Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet Egyetemi Programjában való részvételt?

Igen, Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet Egyetemi Programjának munkatársai jogosultak kiállítani erről igazolást. A részvétel igazolása, a pályázat benyújtásának előfeltétele.

A lakhelytől eltérő helyszínen történő szakmai program kezdetéhez képest mennyivel korábban utazhatok ki és mennyi ideig maradhatok annak vége után?

Amennyiben a teljes ösztöndíjas időszakot megszakítások nélkül egy, a lakhelytől eltérő helyszínen tölti a nyertes pályázó úgy, legfeljebb 1 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 1 naptári napig maradhat.

Lehet 30 naptári napnál kevesebb időre pályázni?

Nem, 30 nap a minimális időszak amire pályázni lehet. Javasolt olyan programmal pályázni, amely eléri legalább az utazási +1-1 nappal együtt a 30 naptári napot.

Lehet 90 naptári napnál több időre pályázni?

Nem, a nyertes pályázó köteles visszatérni legkésőbb a 90 napon. Az utazási költség ebben az időtartamban történt utazásra elszámolható.

Mit jelent a befogadó levél? Több szakmai program keretében több kell belőle? Minden esetben szükséges?

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó amennyiben az ösztöndíjat elnyeri, valóban részt tud venni a szakmai programban.

Befogadó levél szükséges amennyiben egyetemen vagy kutatási intézményben történő tevékenység esetén magyar intézménytől magyar, külföldi intézménytől angol nyelven). Annyi befogadó levél szükséges amennyi szakmai program valósul meg felsőoktatási intézményben.

Konferencián való részvétel esetén befogadó levél nem szükséges, de követni kell az előadóként és résztvevőként követendő előírásokat.

Konferencián való részvétel mind előadó esetén: az elküldött absztrakt és annak visszaigazolása és a kapcsolódó pályázó által megírt publikáció, a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ.

Konferencián való részvétel mind résztvevő esetén: a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ (letöltött PDF vagy képernyőkép)

A befogadó levél akkor sem szükséges, ha a pályázó annál az hazai oktatási intézménynél kívánja felhasználni a megpályázott összeget, amellyel a pályázási és az ösztöndíjas időszak alatt is hallgatói jogviszonyban áll.

FONTUS ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM A BME-N

Hogyan változott meg a Fontus ösztöndíj program 2021 őszétől?

A Fontus ösztöndíj a legmagasabb féléves tanulmányi átlaggal rendelkező a pályázati kiírásban szereplő számú pályázónak kerül odaítélésre a 2021/22 tanévtől. Ezáltal egyszerűsödik a pályázás folyamata, mivel kizárólag ezt az információt igazoló dokumentációt kell megadni a pályázati rendszerben a személyes adatokon kívül. A jogosultság továbbra is fél évente kerül felülvizsgálásra. Pályázati tanulmány és a szakmai beszámolási kötelezettség megszűnik.

Egymás után hány féléven keresztül részesülhettek az ösztöndíjban?

8 egymást követő félévben tervezünk támogatni egy hallgatót, amennyiben a támogatott időszakok alatt folyamatosan megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

Részesültem már a Támogató által nyújtott ösztöndíjban, jelentkezhetek-e újra?

Igen, ha továbbra is megfelel a feltételeknek a pályázó. Ha pályázást megelőző félévben kapott Fontus ösztöndíjat akkor a pályázati kiírás 11.2 pontja szerint, minden más esetben a 11.1 pontja szerint leírtak alapján.

BME-s hallgató vagyok és szeretnék jelentkezni az Alapítvány ösztöndíjára, de abban a félévben mennék ki Erasmus ösztöndíjra/egyéb külföldi ösztöndíjra. A fogadó intézményben szintén vízügyi területen fogok tanulni, így is tudok jelentkezni?

Nem, ez az ösztöndíj csak az ösztöndíjas félévben a BME-n hallgató

 • Építőmérnöki Karon/Infra- építőmérnök ágazaton
 • Vegyész és Biomérnöki karon/
  • a Környezetmérnök-technológia szakirány
  • a Környezetmenedzsment szakirány
  • a Biomérnöki szak/ Környezetvédelmi szakirány
 • Gépészmérnöki karon

aktív nappali tagozatos hallgatói számára elérhető.

Amennyiben éppen Fontus ösztöndíjban részesülök, részt vehetek ezzel párhuzamosan a gyakornoki programban is?

Igen, ugyanaz a személy egyidőben részt vehet a Fontus ösztöndíjban, valamint, a Környezetvédelmi és vízügyi gyakornoki programban, amennyiben minden a pályázati kiírásban megadott feltételnek is megfelel.

Azonban a Global Water Partnership gyakornoki programba csak a tanulmányai befejezését követően jelentkezhet amennyiben, minden a pályázati kiírásban megadott feltételnek is megfelel.

Külföldön végzett gyakornoki és ösztöndíj programok

Mikor kerül kiutalásra az ösztöndíj, illetve a gyakornoki illetmény és költségkeret összege?

Az ösztöndíjak (a Fontus vízügyi hallgatói ösztöndíj” a „Kutatási munka ösztöndíj”, Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre”, és a „Global Water Partnership (GWP) szakmai gyakorlat” esetében megítélésre került összegek 80%-a tárgyidőszakon a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül kiutalásra előfinanszírozásként. Az összeg fennmaradó 20% útófinanszírozásként a záró szakmai és pénzügyi beszámoló az Alapítvány általi elfogadását követő 30 napon belül kerül kiutalásra.

A hazai gyakornoki program esetében Az ösztöndíjak esetében megítélésre került összegek 50%-a tárgyidőszakon a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül kiutalásra előfinanszírozásként. Az összeg fennmaradó 50% útófinanszírozásként a záró szakmai és pénzügyi beszámoló az Alapítvány általi elfogadását követő 30 napon belül kerül kiutalásra.

Devizában vagy forintban kapom meg a megítélt összeget?

Forintban, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámra utaljuk az összeget.

Van preferált pénzintézet, ahol érdemes bankszámlát nyitnom?

Nincsen, csak magyarországi pénzintézetnek kell lennie. Amennyiben külföldre megy, bizonyosodjon meg róla, hogy a bankkártyáját a célországban is elfogadják majd.

Kérhetem más személy nevére szóló bankszámlaszámra a megítélt összeget?

Nem, kizárólag a pályázati nyertes bankszámlaszámára utalja az Alapítvány az összeget.

Az ösztöndíjas vagy gyakornoki időszak után megmaradt összeget vissza kell fizetnem?

Amennyiben teljesítette a teljes programot az illetményből megmaradt összeget nem kell visszafizetni. Azonban vissza kell fizetni az egyszeri támogatásban igényelt tételekre, repülőjegyre, egészségbiztosításra és tandíjra el nem költött összeget.

Megszűnés, felmondás, vis maior, baleset és betegség esetén a jogosulatlanul felhasznált összeget -beleértve az illetményt- köteles visszafizetni a nyertes pályázó.

Az elszámolható tételek és kereteik programonként a pályázati kiírásokban találhatók.

Elszámolható olyan számla, amin nincs feltüntetve a devizanem?

Csak devizanemet tartalmazó számla elszámolható, a nyertes pályázó kötelessége olyan számlát kérni, amely a követelménynek megfelel.

A fogadó országból egy másik országba vagy Magyarországra szeretnék jönni az ösztöndíjas vagy gyakornoki időszak alatt. Mi a teendő?

Magán célú út (turizmus, családi ok stb.) esetében, amennyiben a Fogadó szerv erre a célra rendes szabadságot ad ki, a nyertes pályázó az illetményéből kigazdálkodva vagy más magán forrásai terhére utazhat. Azonban a magánutak nem elszámolhatóak az utazási keret vagy kutatási keret terhére.

Szakmai célú út esetében a Fogadó szerv engedélyével, kérésére és költségére lehet utazni. A Támogató költségére nem elszámolható.

A Kutatási munka esetében a nyertes pályázó a Támogató által elfogadott szakmai program szerinti szakmai célú útja(i) számolható(k) el.

Minden esetben követni kell a hatályos beutazási szabályokat és vízum kötelezettségeket.

További információ itt található.

Kell vízum Chilébe a Nemzetközi Ösztöndíj kapcsán? Ha igen ezt ki intézi?

Chile esetében szükséges a nyertes pályázónak az utazását megelőzően vízumot beszereznie.

A nyertes pályázó köteles maga időben tájékozódni és intézkedni a vízumról az illetékes külképviseleten.

Ennek érdekében miután megnyerte a pályázatot javasoljuk, hogy mihamarabb lépjen kapcsolatba az illetékes külképviselettel.

A chilei vízumról több információ a konzuli tájékoztatásról ezen a linken, és a Chilei Köztársaság Nagykövetségének honlapján (spanyolul) ezen a linken található.

Amennyiben a pályázó nem EU állampolgár, az illetékes külképviselethez köteles fordulni, időben tájékozódni és intézkedni a szükséges beutazási teendőkről.

Ha Svédországba utazom van e teendőm a beutazással kapcsolatban?

A nyertes pályázó a svédországi tartózkodásához szükséges szabályokat köteles követni és a szükséges teendőket időben elintézni. Ehhez a svéd Bevándorlási Hivatal tájékoztatója (angolul) az alábbi linken található.

Amennyiben a pályázó nem EU állampolgár, az illetékes külképviselethez köteles fordulni, időben tájékozódni és intézkedni a szükséges beutazási teendőkről.

Egészségbiztosítást kell kötnöm a külföldi tartózkodásomra?

Igen, az EU tag és az EU-n kívüli országokban is. Kizárólag az Európai Egészségbiztosítási Kártyára nem támaszkodhat a nyertes pályázó.

További információ az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról itt található. A pályázó ezt köteles kiváltani a kiutazása elött az EU-n belüli utazás esetén.

Amennyiben a pályázó nem EU állampolgár, egy illetékes egészségbiztosítási szolgáltatóhoz köteles fordulni, időben- a kiutazás előtt- tájékozódni és intézkedni a szükséges biztosításról. Ezt a nyertes pályázónak a kiutazása előtt igazolnia kell.

Amennyiben az EU-n kívüli országba utazik a nyertes pályázó, a fogadó országban érvényes egészségbiztosításának meglétét a kiutazása előtt igazolnia kell az Alapítvány felé.

Külföldre utazó kutatási munka/művészeti kutatói/Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet ösztöndíjas, nemzetközi ösztöndíjas (külföldi kutatási helyekre) vagy a GWP gyakornoki program kezdetéhez képest mennyivel korábban utazhatok ki és mennyi ideig maradhatok annak vége után?

Abban az esetben, ha a teljes ösztöndíjas vagy gyakornoki időszakot tölti a nyertes pályázó külföldön, legfeljebb 7 naptári nappal (a Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet ösztöndíj esetében 1 nappal), hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum (gyakornoki program esetében az első munkanap, ösztöndíj esetében a szakmai program PhD szemeszter 1. napja) és az időszak lezárultát követő legfeljebb 7 naptári napig maradhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét.

GYAKORNOKI PROGRAM

Jelentkezhet-e Fogadó szervnek olyan vállalat vagy más szervezet, amelynek már lenne kiválasztott hallgatója? Jelentkezhet e hallgató, akinek már van Fogadó szerve?

Nem lehet a Fogadó szervnek előre kiválasztott gyakornoka a programban.

A gyakornoki pozíciókat az Alapítvány közpénzből finanszírozza, ezért 30 napig pályáztatni kell és a szakmailag legjobb jelentkezők kerülnek az utolsó körbe, ami a Fogadó szervvel való interjú. A legjobb pályázók szigorúan teljesítmény és szakmai alapon kerül tovább ajánlásra.

Ha nincs a városomban gyakornoki pozíció mit tehetek?

Azt tarjuk prioritásnak, hogy a hallgató olyan gyakornoki munkát vállaljon, ami mellett könnyen tudja folytatni a tanulmányait. Ezért, ha nincs pozíció az oktatási intézményéhez közel, akkor a nyári tanítási szünet alatti gyakorlatokat ajánljuk.

Jelentkezhetek több gyakornoki pozícióra?

Igen, egy pályázó, jelentkezhet több pozícióra, Ez esetben mindegyik céggel kapcsolatban más esszét kell beadnia és teljes dokumentációt is annyiszor kell leadnia ahány helyre jelentkezett. Egy esszé csak egy pozícióhoz használható.

Az állásajánlatok között egyik sem felel meg a képzésemnek. Jelentkezhetek olyan helyre, ahol ebben a tekintetben nem felelek meg a követelményeknek?

Azt javasoljuk, hogy várja meg a jelentkező a következő pályázati ciklust, amennyiben minden lehetőségben nagyon eltérő képzést kérnek. Amennyiben, a képzése hasonló tudást ad, érdemes lehet jelentkezni, de azok a pályázatok előnyt élveznek, amelyek pontosabban megfelelnek a Fogadó szerv által meghatározottaknak. Ezért a pályázónak ezt mérlegelnie kell, ha jelentkezik.

Tanulmányaim mellett dolgozom, de úgy érzem, hogy beleférne az időmbe a gyakornoki pozíció is. Dolgozhatok két helyen párhuzamosan?

Alapvetően nem javasoljuk a két helyen való párhuzamos munkát, mivel a tanulmányok prioritást élveznek a félévekben továbbá a legtöbb munkarend nappali munkavégzést kíván. A nyári időszakban pedig csak teljes munkaidőre (heti 40 órára) lehet jelentkezni a programunkon keresztül.

Van már diplomám az egyik képzési területről, de most egy olyan területen vagyok hallgató, amely nem kapcsolódik a környezetvédelemhez és a vízügyhöz. Jelentkezhetek?

Nem, a Környezetvédelmi és vízügyi gyakornoki program, kizárólag ezekben az adott témában aktív képzésben részesülő nappali tagozatos hallgatók számára nyitott.

Van már diplomám az egyik képzési területről, de most egy olyan még félévben vagyok hallgató, amely szerint nem vagyok még jogosult pályázni. Számít, hogy a diplomázásom előtt már voltam jogosult féléves is? (Például, most első féléves mesterszakon vagyok, ami nem ad jogosultságot, de korábban voltam végzős alapképzésben. Jelentkezhetek?

Nem, mert az aktuális félév számít a jogosultsági körbe, tehát amit a pályázás időpontjában végez a pályázó. A jogosultsági feltételek része, hogy az alapképzés esetén legalább a III. félévét befejezte/ mesterképzés esetén legalább az I. félévét befejezte.

PhD hallgató vagyok. Tehát már korábban teljesítettem a mester szintű képzést is. Jelentkezhetek?

Nem, a hazai gyakornoki programra alap vagy mesterképzésben hallgatók jelentkezhetnek, és frissdiplomások Global Water Partnership szakmai gyakorlatra pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a feltételeknek a programhoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján.

Az álláshirdetésben szerepel idegennyelvtudás (pl. angol német), mint előny vagy követelmény. Ez azt jelenti, hogy a magyar nyelvtudás nem szükséges?

Magyar C1 szintű nyelvtudás minden esetben szükséges szóban és írásban. Ezen felül, a további idegennyelvtudás szükséges lehet, amennyiben a fogadó szerv ezt előírja, mint feltételt vagy előnyt.

A cég specifikus esszének mit kell tartalmaznia?

A pályázó vezeték és keresztnevét, az esszé címét, az esszé szövegét és amennyiben használt nem a saját tudásán alapuló forrásokat, akkor azok forrásának megjelölését a szövegben és a szöveg végén. Ebben az esetben egy a felsőoktatásban használt szakirodalmi forrás hivatkozási formátum használata megengedett. Ilyen formátum például, az APA, az MLA, a Harvard és a Chicago hivatkozási rendszer.

A cég specifikus esszé témáját megoldandó problémáját, hogyan találhatom meg? Ki adja meg?

A téma és a megoldandó probléma beazonosítása a pályázó feladata. Javasolt utánanézni az adott fogadó szervnek, a szektorának és releváns jó gyakorlatoknak. Ezek alapján -elsősorban saját tudásra támaszkodva- leírni a problémát és a pályázó által javasolt megoldást. Egy jó esszéhez nem érdemes a szükségesnél hosszabban idézni szakirodalmi szövegeket, törvényeket, hanem csak a problémára és a megoldásra ajánlott fókuszálni a tartalmi korlátok között. Az esszé célja az, hogy megismerje a fogadó szerv a pályázó gondolkodásmódját.

Több gyakornoki helyre is nyertem felvételt. Mennyit választhatok?

Amennyiben időben nem ütköznek -tehát az egyik más hónapokat érint, mint a másik gyakornoki időszak- akkor több gyakornoki helyet is elfogadhat. Amennyiben időszakban ezek között részben van egészben átfedés van, úgy egyet választhat.

Mikor kerül kiutalásra a gyakornoki illetmény összege?

A hazai gyakornoki program esetében -amennyiben a fogadó szerv a gyakornok havi jelenlétét igazoló dokumentumot benyújtotta- a Munka Törvénykönyve szerinti határidőn belül kerül utalásra az első havi kompenzáció.

A hazai gyakornoki programok esetén az összeg fennmaradó 50% útófinanszírozásként a záró szakmai beszámoló az Alapítvány általi elfogadását követő 30 napon belül kerül kiutalásra.

Mit kell a záró szakmai összefoglalónak tartalmaznia?

A záró szakmai összefoglaló célja, hogy a gyakornokoság alatt szerzett új készségeket, ismereteket és szakmai tapasztalatot foglalja össze. Ilyen lehet például, de nem kizárólag egy szoftver ismerete, szakmai programon, rendezvényen való szervezési és utómunka. A beszámoló terjedelmét az adott pályázati kiírás szabályozza.