Gyakran ismételt kérdések

Általános kérdések

Hol lehet jelentkezni a pályázatokra?

A palyazat.kbka.org oldalon keresztül elérhető pályázati rendszeren keresztül. fogadjuk a pályázatokat.

A korábbi pályázati időszakokban megszokott elektronikus levélben való jelentkezés továbbra is lehetséges?

Nem, 2021 őszétől minden ösztöndíj és gyakornoki programunkra való jelentkezést a pályázati rendszeren keresztül kötelező benyújtani.

A központi költségvetési forrásból származó (pl. állami) ösztöndíjról is nyilatkoznom kell a pályázás során?

Igen, amennyiben nem önköltséges képzésben vesz részt a pályázó, úgy az azt finanszírozó ösztöndíjról nyilatkozni kell.

Továbbá, a korábbi és a jelenlegi tanulmányi, mobilitási és szociális ösztöndíjakról is szükséges nyilatkozni.

Ezek közé tartozó ösztöndíj például, de nem kizárólag az magyar állami ösztöndíj, az Erasmus, a BURSA és az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP).

Arról, hogy központi költségvetési forrásból származik e az ösztöndíj, az az ösztöndíjat nyújtó szervezetnél lehet tájékozódni.

Elnyertem az Alapítvány egyik ösztöndíját a tanulmányaim támogatására. Ezzel egyidőben más központi költségvetési forrásból származó ösztöndíjat is nyertem. Megtarthatom az összes ösztöndíjat?

Jellemzően – az állami vagy alapítványi ösztöndíjjak kivételével, amelyek térítésmentessé teszik a tandíjat a hazai felsőoktatási intézményekben –, a pályázónak le kell mondania a valamelyik elnyert ösztöndíjról abban az esetben is, ha más a kutatási téma. Például, az ÚNKP és az Alapítvány tanulmányi ösztöndíjai között is választani kell.

Nem vagyok a pályázati kiírásnak megfelelő jogosultsági körben, mert nem vagyok megadott hallgatói jogviszonyban, képzési szinten, képzési munkarendben és/vagy nem a megadott szakterületen szereztem képesítést, de érdekel valamelyik program. Jelentkezhetek?

Nem jogosult pályázni olyan személy, aki nem felel meg a pályázati kiírásban megadott pályázati feltételeknek. Arra sincsen lehetőség, hogy más formában vagy jogviszonyban csatlakozzon az adott programhoz.

Javasolt követni az ösztöndíj és gyakornoki programjainkat és olyan pályázati kiírásra jelentkezni, amelyre jogosult pályázni az érdeklődő. A programjaink az alap és mesterképzésen át a PhD-vel még nem rendelkező fiatal szakembereknek, valamint frissdiplomásoknak is nyújt támogatást. További információ a pályázásra jogosultak köréről az egyes programok pályázati kiírásaiban található.

Felsőoktatási szakképzésben (2 éves képzés) veszek részt. Jelentkezhetek?

Nem, a tanulmányi ösztöndíjak és a szakmai gyakorlatok alapképzés (BA és BSc), mesterképzés (MA és MSc), doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók, valamint frissdiplomások számára elérhetők pályázati kiírástól függően.

Szüneteltethetők vagy feloszthatók a gyakornoki és az ösztöndíjprogramok időszakai?

Nem, egyik ösztöndíj vagy gyakornoki programunk sem szüneteltethető vagy felosztható kikéve vis maior eseteket.

A gyakornoki és az ösztöndíjprogramok jelenléti vagy távoktatásban, illetve távmunkában történnek?

Az ösztöndíjaknál a jelenléti oktatás és kutatási tevékenység zajlik. A szakmai gyakorlat esetében is jelenléti munkavégzés történik. Ettől csak vis maior esetében az Alapítvány engedélyével lehet eltérni.

Mi az elháríthatatlan külső ok (vis maior)?

A Vis maior természeti vagy emberi eredetű olyan “ellenállhatatlan erő”, amely az emberek számára elérhető eszközökkel nem hárítható el. Vis maior alatt olyan előre nem látható körülményeket kell érteni, melyek a pályázat kiírásának vagy támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak és a felek érdekkörén kívül álló események körébe tartozik (pl. kormányintézkedés, sztrájk, háború vagy forradalom, járvány). Ide esik az az eset, amennyiben esetleges egészségügyi járványhelyzet és / vagy ennek következtében hozott jogalkotói, bírósági, hatósági rendelkezés okán az ösztöndíjas szerződésben rögzített tevékenységének ellátása nem lehetséges.

Amennyiben a Támogató egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az ösztöndíjas köteles tovább teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges és köteles megkeresnie minden olyan észszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol.

Jelentkezhetek a pályázati kiírásban megszabott pályáztatási időszakon kívül?

Ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az Alapítvány https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/osztondij-es-gyakornoki-programok/oldalán a konkrét program, amely iránt a Pályázó érdeklődik meghosszabbított határidővel szerepel.

Mielőtt elindul és miután lezárul a pályáztatás, nem lehetséges érvényes pályázatot benyújtani. Erről a https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/osztondij-es-gyakornoki-programok/ oldalán lehet tájékozódni.

Kérhetem más személy nevére szóló bankszámlaszámra az ösztöndíjat?

Nem, kizárólag a pályázati nyertes bankszámlaszámára utalja az Alapítvány az a megítélt összeget.

A leckekönyvben vagy súlyozott átlag igazolásán minek kell szerepelnie?

A leckekönyvben minden esetben szerepelnie kell a pályázó nevének és hallgatói azonosítójának PDF formátumban. Az egyes pályázati kiírások tartalmazzák, hogy mely esetekben milyen tanulmányi információt kell igazolni (pl. lezárt félévek, átlaga súlyozott átlag). Név és azonosító nélküli, valamint szerkeszthető formátumú dokumentum nem elfogadható.

Nem találok publikációs listához űrlapot. Mi a teendő?

A publikációs listához nincs űrlap, mivel elég egy egyszerű lista a pályázó által megírt szakmai publikációkról és segíti a szakmai elbírálást. Amennyiben ez elérhető, állandó linket is írja be a listába.

Első féléves Phd Hallgató vagyok, még nincs publikációs listám. Pályázhatok?

Igen, bármely félévet teljesítő PhD hallgatók pályázhatnak, akik, ha megnyerik a pályázatot, az ösztöndíjas időszak alatt is rendelkeznek majd hallgatói jogviszonnyal. Az a hallgató is pályázhat, akiknek még nincs saját publikációja.

A ösztöndíjhoz kell rendelkeznem doktori szinten hallgatói jogviszonnyal a pályázáskor és abban az esetben is, ha megnyerem a pályázatot?

Az ösztöndíjakra vagy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező PhD hallgatók vagy más igazolt (például: tanársegédi) jogviszonnyal rendelkező PhD hallgatók pályázhatnak.

Külföldön végzendő ösztöndíjra/gyakorlatra jelentkezem. Mikor tudok elindulni külföldre?

A támogatási időszakon belül, legkésőbb a szakmai program indulására már köteles kiérkeznie a célországba a nyertes pályázónak. Ezek időpontjairól a pályázati kiírásokban tájékozódhat. A pontos naptári nap a pályázó által leszervezett utazáson múlik.

Mi a különbség a felelősségvállalási nyilatkozat és a nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás között?

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati kiírás valamennyi törvényi feltételeinek megfelel és hiteles adatokat közöl a pályázatában.

A nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulással a nyertes pályázó vállalja, hogy a későbbi publikálás, tudományos megszólalás részeként, minden lehetséges alkalommal publikusan megemlíti, hogy a Támogató támogatásával valósult meg a kutatómunkája. Azt is vállalja, hogy a Támogató videó és szöveges riportot készíthet vele az ösztöndíj programmal kapcsolatban és amennyiben a Támogató ezt kéri, szerepel majd az Évkönyvében és a honlapján névvel, szöveggel a támogatás mértékével és arcképes fotóval.

A felelősségvállalási nyilatkozatot minden pályázó, míg a nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulást csak a nyertes pályázók írják alá.

Milyen munkarendben végezhetőek az ösztöndíjas és gyakornoki programok?

A gyakornoki programok minden esetben a magyar Munka Törvénykönyve szerinti nappali munkarend szerződés szerinti heti munkaórákban végzendő akár hazánkban, akár külföldön végzi tevékenységét a nyertes pályázó.

A ösztöndíj programoknál nincs megkötött munkarend. Ezekben az esetekben, a nyertes pályázó az idejét önmaga osztja be, köteles elvégezni a pályázati kiírásban előírt szakmai feladatait az ösztöndíjas időszak végére.

Mennyi szabadság jár, illetve jogosult vagyok e szabadságra?

A hazai és a külföldi gyakornoki programok esetben a magyar Munka Törvénykönyve szerinti szabadnapok járnak akár hazánkban, akár külföldön végzi tevékenységét a nyertes pályázó.

Az ösztöndíj programoknál nincs megkötött munkarend, a szabadnapok kapcsán magyar Munka Törvénykönyve az irányadó.

Jelentkezhet-e külföldi állampolgár az ösztöndíj és gyakornoki programokra?

Igen, ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • Magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával rendelkezik a pályázó.
  • Magyarországi adóazonosító jellel rendelkezik a pályázó.
  • Magyarországi TAJ számmal rendelkezik a pályázó.
  • Szóban és írásban legalább C1 szinten tud magyar nyelven, és ha releváns, az adott ösztöndíj és gyakornoki program által megkövetelt nyelven és szinten.
  • Önállóan képes a pályázatot, a szakmai munkát és a záró beszámolót készíteni magyarul és az ösztöndíj és gyakornoki program által megkövetelt nyelven és szinten.
  • A pályázó ismeri és önállóan alkalmazni tudja a szükséges szaknyelve(ke)t.
  • A nyelvtudás(ok) ellenőrzésének jogát az Alapítvány fenntartja.

Fontus hallgatói ösztöndíj

Hogyan változott meg a Fontus hallgatói ösztöndíj program 2022 őszétől?

A Fontus hallgatói ösztöndíj 2022 őszétől már a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetemen (BME) mellett a magyar Agrár és Élettudományi Egyetem jogosultsági feltételeknek megfelelő hallgatói számára elérhető a pályázati kiírásba szereplő létszámkeret erejéig.

A Fontus ösztöndíj a legmagasabb féléves tanulmányi átlaggal rendelkező a pályázati kiírásban szereplő számú pályázónak kerül odaítélésre. Ezáltal egyszerűsödik a pályázás folyamata, mivel kizárólag ezt az információt igazoló dokumentációt kell megadni a pályázati rendszerben a személyes adatokon kívül. A jogosultság továbbra is félévente kerül felülvizsgálásra. Pályázati tanulmány és a szakmai beszámolási kötelezettség megszűnik.

Megegyező pontszámok esetén, hogyan kerül elbírálásra az ösztöndíjasok sorrendje?

Amennyiben pontszámegyezés van kettő vagy több pályázat között, úgy azok a pályázati rendszerben szerepelő benyújtás időpontjának sorrendjében kerülnek sorba. Ezt azt is jelenti, hogy a keretbe való bejutásnál a benyújtás időpontja is tényezővé válhat pontok egyezése esetén. Ezért javasolt a pályázati időszakon belül minél hamarabb benyújtani a pályázatot.

Egymás után hány féléven keresztül részesülhettek az ösztöndíjban?

8 egymást követő félévben tervezünk támogatni egy hallgatót, amennyiben a támogatott időszakok alatt folyamatosan megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

Részesültem már a Támogató által nyújtott ösztöndíjban, jelentkezhetek-e újra?

Igen, ha továbbra is megfelel a feltételeknek a pályázó. Ha pályázást megelőző félévben kapott Fontus ösztöndíjat akkor a pályázati kiírás 11.2 pontja szerint, minden más esetben a 11.1 pontja szerint leírtak alapján.

Amennyiben éppen Fontus ösztöndíjban részesülök, részt vehetek ezzel párhuzamosan a gyakornoki programban is?

Igen, ugyanaz a személy egyidőben részt vehet a Fontus hallgatói ösztöndíjban, valamint a Környezetvédelmi és vízügyi gyakornoki programban, amennyiben minden a pályázati kiírásban megadott feltételnek is megfelel.

Azonban a Global Water Partnership gyakornoki programba csak a tanulmányai befejezését követően jelentkezhet amennyiben, minden a pályázati kiírásban megadott feltételnek is megfelel.