Építsd kapcsolatrendszered és szerezz releváns tapasztalatot!

A Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet hallgatói ösztöndíj célja, hogy vízvédelemmel vagy más természetvédelemmel, klímaváltozással, fenntarthatósággal, zöld innovációval kapcsolatos témában támogassa három tehetséges hallgató munkáját.

A program során anyagi lehetőséget biztosítunk a támogatott képzési területeken hallgatók részére, hogy hazai és külföldi felsőoktatási intézmények tanfolyamain, kurzusain és részképzésein vegyenek részt.

Támogatott képzési területek: jog, pszichológia, közgazdaságtan, nemzetközi gazdálkodás, mérnöki, műszaki, természettudomány, közgazdaság, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció, média, marketing, politológia, államtudomány, szabad bölcsészet, biztonságpolitika, szociológia

Elnyerhető maximális ösztöndíj: nettó 3 750 000 Ft/fő/3 hónap

Ösztöndíj időtartama: 1-3 hónap

A jelentkezés lezárult.

Kérdésed van?

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

Azok az alap vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók, akik aktív hallgatói jogviszonyban állnak a pályázáskor bármely hazai felsőoktatási intézmény valamelyikével és tagjai a Mathias Corvinus Collegium Egyetemi Programjának.

A jelentkezéshez szükséges kitöltendő dokumentumok a palyazat.kbka.org oldalon keresztül érhetőek el.

Pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot a palyazat.kbka.org oldalon keresztül, PDF formátumú csatolmányokkal lehet beadni.

Az ösztöndíjas szerződést kizárólag Ügyfélkapu [az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában nevesített, a magyar Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás] birtokában köthető meg. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben e kötelezettségének a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, az a szerződés megkötésének elháríthatatlan akadályát képezi, amelyért a Kék Bolygó Alapítványt mint Támogatót felelősség nem terheli.