PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az ösztöndíjprogram lehetőséget biztosít egy tudományos fokozattal még nem rendelkező PhD hallgató számára, hogy az Éghajlat- és Reziliencia Kutatási Központ (Center for Climate and Resilience Research – CR2) kutatási projektjében vegyen részt. Az interdiszciplináris kutatás célja a Föld rendszereinek megértése, a vízbiztonság hosszú távú vizsgálata és Chile ellenálló képességének növelése.

A chilei ösztöndíjprogram keretein belül a Kék Bolygó Alapítvány azokat a tehetséges PhD hallgatókat kívánja anyagilag támogatni, akik vízvédelemmel vagy más természetvédelemmel, klímaváltozással, fenntarthatósággal, illetve zöld innovációval kapcsolatos témában szeretnének a lehető legjobb egyetemi tanulmányi lehetőséghez jutni külföldön.

Elnyerhető ösztöndíj: nettó 2.310.000 Ft / fő/ 5 hónap

Ösztöndíj időtartama: 5 hónap

A jelentkezés lezárult.

Kérdésed van?

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

A jelentkezőknek hidrológia, mélyépítés vagy azzal egyenértékű területen kell PhD tanulmányokat folytatniuk, valamint szilárd háttérrel kell rendelkezniük a kvantitatív módszerek és a programozás terén.

A jelentkezéshez szükséges kitöltendő dokumentumok a palyazat.kbka.org oldalon keresztül érhetőek el.

Pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot a palyazat.kbka.org oldalon keresztül, PDF formátumú csatolmányokkal lehet beadni.

Az ösztöndíjas szerződést kizárólag Ügyfélkapu [az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában nevesített, a magyar Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás] birtokában köthető meg. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben e kötelezettségének a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, az a szerződés megkötésének elháríthatatlan akadályát képezi, amelyért a Kék Bolygó Alapítványt mint Támogatót felelősség nem terheli.