Találkozók az észak-macedón PRO (Producer Responsibility Organization) szervezetekkel – a jelenlegi helyzet feltérképezése

A Twinning projekt első fázisában a szakértők a jelenlegi macedón helyzetet térképezik fel. Ennek keretében sorra keresik fel a különböző anyagáramok – értsd hulladék típusok – gyűjtését/szállítását/hasznosítását koordináló PRO (Producer Responsibility Organization) szervezeteket.

Ezek közül elsőként a PAKOMAK nevű PRO-val folytatott szakmai egyeztetést a Horváth Erika, Murányi Szilvia és Deme Gábor alkotta szakértői csapat.

A rendkívül nyitott és jóhangulatú egyeztetésen a PAKOMAK operatív ügyvezetője Igor Makaloski adott széleskörű tájékoztatást a szervezet munkájáról, a kezelt anyagáramokról, de természetesen szó esett a teljes hulladékpiacról is.

A társaság célja, hogy ügyfeleivel és az állammal hosszú távú és szilárd együttműködést építsen ki az európai előírásoknak megfelelően. Céljuk a csomagolási hulladék negatív környezeti hatásainak minimalizálása, valamint a csomagolási hulladékkal szembeni felelősségteljes hozzáállás biztosítása.

Másodikként a „NULA OTPAD”„nevű koordináló PRO-val folytatott szakmai egyeztetést a szakértői csapat. A cég állandó és megbízható gyűjtési, válogatási, szállítási és újra hasznosítási szolgáltatásokat nyújt az elektronikai hulladékok, valamint a hulladékelemek és -akkumulátorok számára, hogy biztosítsa ezek újrahasznosítható elemeinek tényleges újrahasznosítását. Koncepciójuk támogatja az önkormányzatokat, hogy lépésenként készítsenek hosszú távú stratégiai tervet, és a hulladékgazdálkodási rendszerüket a „nulla hulladék” fogalmához igazítsák.

Az ALPAK-ECO vezetői is üdvözölték a projektet és minden segítséget felajánlottak annak sikeres magvalósításához. Az ALPAK-ECO a háztartási csomagolási hulladékok szelektív gyűjtését, válogatását és újrahasznosítását támogatja, koordinálja és finanszírozza.
Ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatásaikkal arra törekszenek, hogy képesek legyenek kezelni csomagolási hulladékaikat, teljesíteni a nemzeti célokat, és ezzel eleget tenni a társadalom felé fennálló kötelezettségeiknek. A rendszer valamennyi résztvevőjének tájékoztatásával, oktatásával tudatosítják a probléma jelentőségét, és motiválnak az eljárás végrehajtására.

Végül az „EURO-EKOPak„ nevű koordináló PRO-val folytatott szakmai egyeztetést a Bárdos Enikő és Murányi Szilvia alkotta szakértői csapat. A cég a csomagolási hulladékkezelési rendszer üzemeltetője, egy non-profit társaság, amely a kiterjesztett gyártói felelősség elve szerint működik (EPR rendszer). Ügyfeleik nevében megszervezik a csomagolási hulladékok begyűjtését és újra felhasználását, valamint biztosítják a Csomagolási Hulladékcsökkentési Tervről szóló rendeletben és a Csomagolási törvényben meghatározott célok teljesülését.