Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap

A Tőkealapot a Kormány azzal a céllal hozta létre, hogy hozzájáruljon Magyarország környezet- és klímavédelmi céljainak eléréséhez.

Ezt a célt szolgálva olyan céltársaságokat és befektetési lehetőségeket keresünk, amelyek közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak többek között a fenntarthatósági célok eléréséhez, károsanyag kibocsátás csökkenéséhez, fenntartható életminőség javuláshoz, megújuló energia előállításához, energia tárolás, szállítás, felhasználás hatékonyságának növeléséhez.

A zöld energia, a klímabarát mezőgazdaság és élelmiszer-felhasználás, a körforgásos gazdaság, a zöld közlekedés, az okos városok és a vízvédelem témakörökben megjelenő innovatív ötletek, fejlesztések tipikus célterületei a Tőkealap forráskihelyezéseinek.

A globális tendenciák alapján a fenntarthatósági célú befektetések tekintetében nagy növekedési potenciállal számolhatunk.

A szektorba irányuló kockázati tőkebefektetések dinamikusan növekednek, ugyanakkor Európa jelentősen le van maradva az Egyesült Államokhoz és Kínához viszonyítva. Az uniós célkitűzéseket követve Európában is növekedés tapasztalható, de ez elsősorban Nyugat-Európát érinti, Közép-Kelet Európa jelenlegi elmaradása a régió intenzív növekedési ütemét valószínűsíti a fenntarthatósági beruházások tekintetében. Befektetési stratégiánk egy vegyes portfólió kialakítása, amelyben egyaránt szerepelnek magvető, kezdeti és növekedési szakaszban lévő társaságok is, akár még csak az ötletként létező terméktől a már gyártási fázisban lévőkig. Ennek megfelelően a befektetések mértékét is három kategóriába soroljuk, az egyes fejlettségi szakaszokban 100 millió Ft alatti, 100-350 millió Ft közötti és 350 millió Ft-ot meghaladó összegű forráskihelyezésekkel számolunk. Befektetéseink földrajzi fókuszát tekintve Magyarország mellett a visegrádi együttműködés országai és az uniós előcsatlakozási szakaszban lévő balkáni országok is a célterületek közé tartoznak.

Tőkeigénylés

Magvető program

Legfeljebb 100 millió Ft

Start up program

100-350 millió Ft

Növekedési program

Legalább 350 millió Ft