Észak-Macedónia

Средби со Организациите за одговорност на производителите (колективните постапувачи) во Северна Македонија – мапирање на моменталната состојба

Во првата фаза од имплементација на Твининг проектот, експертите спроведуваат анализа на актуелната законска рамка во Северна Македонија во однос на системот за ПОП којшто е во моментов воспоставен во земјата-корисник. Организациите за одговорност на производителите (колективните постапувачи) тука имаат водечка улога и се главните чинители, заедно со надлежните институции. Оттаму, првите состаноци беа организирани…

Состанок на Управувачкиот комитет, проследен од средба со Амбасадорот на Унгарија на 31 јануари, 2023.

Претставниците на Твининг Проектот од Унгарија и Австрија (јуниор партнерот) пристигнаа во Скопје на 31 јануари 2023 за да учествуваат на првиот состанок на Управувачкиот Комитет на Проектот, кој се одржа на 1 февруари 2023 год. Претходниот ден, Лидерот на Проектот од Земјата-членка, Д-р. Лазло Шитањи, лидерите на трите компоненти на Проектот: Д-р. Кристина Вегнер,…